• pro_banner

Garanti

Garantipolitikker

CNC Vision
At være førstevalgsmærket inden for elektrisk industri

Garantiperiode: for transmissions- og distributionsudstyr, 18 måneder fra leveringsdatoen eller 12 måneder fra datoen for accept af installation og test (i overensstemmelse med tidligere udløbsdato);for andre lavspændingsapparater, 24 måneder fra fremstillingsdatoen.Garantiperioden kan ændres og er baseret på den underskrevne kontrakt med kunder.

I garantiperioden vil brugerne nyde vores garantiservice gennem vores kundeserviceafdeling, autoriseret kundeservicecenter eller din lokale forhandler.Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte CNC eller ringe til din lokale forhandler.
contact information: Service@cncele.com

I henhold til aftalen i kontrakten er CNC ansvarlig for de defekte produkter inden for garantiperioden.CNC yder kompenserende service efter garantiperioden.CNC er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger, der påløber på grund af andre problemer, undtagen kvalitetsproblemer, uden begrænsning til ukorrekt installation, misbrug, misbrug, uagtsomhed eller genmontering, anden kontrolmetode end de tekniske instruktioner informeret af CNC.

CNC bærer kun tabet som følge af produktfejl eller skade eller etc. i omfanget af selve produktets værdi, eksklusive eventuelle indirekte tab.

I tilfælde af force majeure eller andre ukontrollerbare faktorer, herunder men ikke begrænset til krige, optøjer, strejke, pest eller anden epidemi, som resulterer i manglende implementering af ydelserne heri, er CNC berettiget til at levere ydelserne efter at forhindringer er fjernet, og påtager sig intet ansvar.